huisstijl

Beroepenavond Nijmegen

Onder de noemer 'Wat wil jij later worden?' geven zo'n ±100 beroepsbeoefenaars voorlichting aan middelbare scholieren in Nijmegen. De avond helpt leerlingen bij hun keuze voor een vervolgopleiding. W&K ontwerpt al het materiaal nodig voor deze jaarlijkse beroepenavond zoals affiche, badges, routing en website waar je meteen doorklikt naar een plattegrond met het lokaal. De slogan is door W&K bedacht.

+31 (0)486 476 123