logo & huisstijl

Verrassend PlatteLand van Cuijk

IMG 9050

Het Verrassend PlatteLand van Cuijk is een vereniging van kleinschalige ondernemers binnen het plattelands toerisme. W&K ontwierp het nieuwe logo voor deze enthousiaste club. Jaarlijks organiseren zij in mei ‘Ons Plattelandsrondje’, waarvoor W&K de brochure en folder ontwerpt met alle fietsroutes. Ook de website, deelnemersbordjes en vlaggen zijn inmiddels in de nieuwe stijl gerealiseerd.

+31 (0)486 476 123